Souhlasím s tím, aby Nadace Nova zpracovávala mé citlivé osobní údaje/citlivé osobní údaje mého dítěte nebo opatrované osoby, a to za účelem posouzení a vyhodnocení důvodnosti podávané žádosti o nadační příspěvek. Nadace z kategorie citlivých údajů zpracovává výlučně zdravotní dokumentaci, která je pro vyhodnocení žádosti a určení nadačního příspěvku nevyhnutelná.

Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat a požádat o výmaz citlivých údajů z databáze zasláním e-mailu na adresu nadace@nova.cz. Pro více informací o souhlasu a zpracování citlivých osobních údajů si prosím přečtěte naši Informaci o zpracování osobních údajů, která je dostupná na našich webových stránkách www.nadacenova.cz.