Na Lipně vyvrcholila celá cesta Spartanské odysey a všechny skupiny společně s Nadací Nova předaly štít Spartan Specials!

Na Lipně vyvrcholila celá cesta Spartanské odysey a všechny skupiny společně s Nadací Nova předaly štít Spartan Specials!
Spartanská odysea je charitativní pouť napříč celou republikou, do které se zapojily všechny Spartan Training Groups Czech Republic, tedy tréninkové skupiny, které fungují pod záštitou extrémního překážkového závodu Spartan.

Štít jsme představili na prvním zimním závodě spartanské sezony ve Vratislavicích nad Nisou, kde byl předán první skupině a ta ho dovezla na začátek celé trasy do Lázní Kynžvart. V průběhu roku si skupiny štít postupně předávaly, město za městem, aby v něm zanechali svou stopu, aby ukázali sílu komunity. S posledním závodem sezony na Lipně v září 2019 vyvrcholila i celá cesta a všechny skupiny společně předaly štít Spartan Specials. Těm, kteří ochranu, sílu a pomoc potřebují nejvíce.

Cílem bylo především vybrat co nejvíce finančních prostředků pro handicapované děti, které jsou součástí Spartan Special. Díky částce, která se na Lipně předala, jsme jim mohli alespoň trochu pomoci ulehčit jejich tíživou životní situaci a vrátit radost z pohybu.

Společně s Nadací Nova byl předán šek na částku 280.386,- Kč. Jelikož účet s variabilním symbolem zůstal otevřený do konce září, částka byla následně ještě navýšena.

Po 9 měsících a přes 3000 kilometrů je projekt Spartanská Odysea u konce. Posledním dnem v září jsme účet uzavřeli a konečná částka pro Spartan Specials je 

❤️ nádherných 310.295,- Kč korun. ❤️ Tato částka se rozdělí mezi všechny malé bojovníky.

Do odysey se zapojilo 66 tréninkových skupin po celé České republice. Jedině společně dokáží překonat skoro 3000 kilometrů, které dělí první bod cesty v Lázních Kynžvart od cílové čáry na Lipně a Nadace Nova byla u toho.

Odysea má svá pravidla, kterými se skupiny při putování řídí. Štít smí být mezi jednotlivými městy přenášen pouze během či chůzí, tedy žádným dopravním prostředkem. Trasu si volí každá skupina sama, avšak je potřeba ji pečlivě zaznamenávat, abychom na konci mohli spočítat přesný počet kilometrů, které štít za dobu své poutě urazil. Odysea je i příležitostí pro skupiny, jak ukázat své město i jeho okolí.

V případě, že Nadace Nova obdrží po 30. září pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.

Fotogalerie