Běhej lesy opět pomáhaly! Start letošní sezóny byl zahájen ve Slavkovském lese pro Aničku!

Běhej lesy opět pomáhaly! Start letošní sezóny byl zahájen ve Slavkovském lese pro Aničku!
Nadace Nova i tento rok vytipovala děti, které si zaslouží naši pomoc.  V rámci jednotlivých závodů seriálu Běhej lesy můžeš přispět finanční částkou na rodinu ve složité životní situaci, která se stará o handicapované dítě. Tvůj příspěvek bude v plné výši věnován právě na potřeby vybrané rodiny. Běhej lesy Slavkovský les pomáhali třináctileté Aničce.

Pojďme si Aničku představit:

Anička má diagnózu spastická kvadruparéza - postižení všech čtyř končetin.  Narodila se 2. 8. 2007 v Chebu o minutu dříve než její bráška Prokop dvojče ve 30 týdnu těhotenství. Bohužel od malička nechodí a je prakticky neustále odkázána na pomoc druhé osoby. Anička navštěvuje s bráškou dvojčetem 6. třídu základní školy. Učí se velmi dobře, chodí do ZUŠ do keramického a dramatického kroužku, je chytrá a vzhledem ke svému handicapu velmi pečlivá.

"Anička je sluníčko, které vnáší od malička s bráškou do našeho života světlo, slunce a radost. Umí se upřímně a krásně smát, je kreativní a má ráda barvy," prozradili Aničky rodiče.

Spastická kvadruparéza je nejtěžší formou DMO, v její léčbě hraje proto význačnou roli intenzita rehabilitace. Kromě rehabilitování doma, využívá 2x ročně cvičení v Arpidě – centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. 2x týdně jezdí rehabilitovat do Františkových Lázních, v létě jezdí na tříkolce LOPED, doma na MOPEDU.

I přesto rodiče stále hledají nové možnosti rehabilitace, aby se mohla Anička posouvat dál. Na doporučení absolvovali program pohybové terapie TheraSuit v nestátním zdravotnickém zařízení CENTRUM HÁJEK. Výjimečnost programu TheraSuit spočívá v intenzivní léčebné tělesné výchově, ve využití stabilizačního obleku a v širokém spektru podpůrných procedur. Věnují mimořádnou pozornost individuálnímu přístupu a kombinují rehabilitační metody tak, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Aby mohla být terapie účinná, měla by ji Anička absolvovat minimálně 2x do roka.

Vybrané peníze v rámci Běhej lesy by Aničky rodiče použili na rehabilitační pohybovou terapii TheraSuit v Centru Hájek, kam se snaží jezdit 4x do roka.

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Aničce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1062021

Fotogalerie