Finále show Tvoje tvář má známý hlas Šampioni ovládli hned dva soutěžící

Finále show Tvoje tvář má známý hlas Šampioni ovládli hned dva soutěžící
Velké finále show Tvoje tvář má známý hlas Šampioni mělo tentokrát rovnou dva vítěze, kteří se podělili o první místo. Stali se jimi David Gránský a Hanka Holišová. David Gránský vystoupil jako Michael Jackson a Hanka Holišová jako Lady Gaga. Obdarovaní byli i soutěží, kteří v průběhu celé soutěže pro svoji organizaci nevyhráli. Pojďme si to celé zrekapitulovat, kdo komu poslal svoji výhru.

David Gránský - 75 000,- Kč

Klokánek Teplice je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jeho zřizovatelem je Fond ohrožených dětí, který provozuje celkem 15 Klokánků v celé republice.

Klokánek v Teplicích funguje od prosince r. 2012 a za tuto dobu se postaral o 343 dětí v krizi, o které se nemohou starat vlastní rodiče. Věk dětí je od miminek po dospěláky. V Klokáncích děti žijí v bytech s tetou, která se o ně stará na principu týdenní střídavé péče. Vždy o 4 děti pečuje teta  nepřetržitě a to v bytech, které vypadají jako u vás doma. Tety se o děti starají komplexně – nakupují,  vaří, perou, uklízí, dohlíží, teď děti i vzdělávají, provozují s dětmi volnočasové aktivity, jsou s nimi i v noci, když děti potřebují pohladit. Sociální pracovníci zase pracují s rodinami dětí a snaží se jim pomáhat natolik, aby se děti mohly z Klokánku vrátit domů. Asi v 50% se podaří vrátit děti do prostředí rodiny – k rodičům, případně k prarodičům anebo do náhradní rodinné péče. Ostatní děti z Klokánků odchází do dětských domovů, protože v těchto zařízení děti mohou přebývat maximálně jeden rok.

Provoz Klokánků je ze státních prostředků financován ze 70%. Zbylé prostředky získáváme z darů a dotací.

 

​Hana Holišová - 75 000,- Kč

Nadační fond dětské onkologie Krtek

od roku 1999 pomáhá dětem a dospívajícím, kteří se léčí na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno. Krtek je její neoddělitelnou součástí.
Hlavním dlouhodobým cílem Krtka je pomáhat udržet současný vysoký standard komplexní péče o onkologické pacienty, zmírnit následky léčby a také navýšit možnosti personalizované medicíny pro všechny pacienty s onkologickým onemocněním, kteří to potřebují. Krtek je tu pro pacienty a jejich rodiny během náročné léčby i po ní, kdy pomáhá usnadnit malým a mladým Krtkům návrat zpět do běžného života.


V současnosti významná finanční podpora směřuje do oblasti výzkumu léčby dětských nádorů a personalizované medicíny, která představuje inovativní a méně toxický způsob léčby dětských onkologických onemocnění. Dětskému pacientovi, u kterého selhala standardní léčba, se podává léčba uzpůsobená „na míru“ na základě specializované diagnostiky.

Marta Jandová - 25 000,- Kč

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich - tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život.

Iva Pazderková - 25 000,- Kč

ŽIVOT 90 je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Nabízí široké portfolio služeb seniorům a jejich blízkým, pečujícím osobám. Jejich cílem je podporovat seniory v nezávislém životě, vytvářet jim podmínky pro to, aby byli soběstační a naplno využívali své schopnosti a dovednosti. Vychází z přesvědčení, že stáří není stigma, protože i toto období života lze prožít aktivně, radostně, s množstvím zájmů a činností.

Petr Rychlý - 25 000,- Kč

ŠANCE OLOMOUC o.p.s.

Jsme nezisková organizace, která již od roku 1991 pomáhá hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavním posláním je humanizovat náročnou léčbu dětí a pomáhat malým pacientům a jejich rodinám v průběhu celé nemoci až po návrat do běžného života.

NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE

 • humanizace hemato-onkologického oddělení a ostatních prostor Dětské kliniky v Olomouci
 • pomoc nemocným dětem a sociální podpora rodin během léčby
 • organizace letních a zimních rekondičních pobytů pro děti a jejich rodiny po ukončení léčby
 • naplnění volného času hospitalizovaných dětí
 • provoz Dětské galerie
 • zakoupení dárků dětem k různým příležitostem
 • pomoc lékařskému pracovišti v zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojového zařízení a jiného vybavení
 • organizace charitativních a společenských akcí
 • organizace prodejních humanitárních sbírek „Vánoční hvězda“ a „Věncování“
 • rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně
 • šíření osvěty s cílem zlepšení informovanosti veřejnosti v rámci humanitárních akcí

Fotogalerie