Překrásná slova! Vítězka druhé epizody Tvojí tváře Erika Stárková popsala, co udělá s výhrou!

Překrásná slova! Vítězka druhé epizody Tvojí tváře Erika Stárková popsala, co udělá s výhrou!
Proměna Eriky Stárkové v Martina Dejdara byla dechberoucí. A tak se oblíbená herečka zaslouženě stala vítězkou druhé epizody Tvojí tváře. Jaké nadaci se rozhodla poslat výhru? A byla vítězstvím zaskočená?

Hvězdy dětem - nezisková organizace, která pomáhá dětem v dětských domovech a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Jejich pomoc se orientuje především na podporu zájmových aktivit těchto dětí, podporu zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. 

Vnímají, že stěžejní pro osobnostní růst a další uplatnění dětí v dětských domovech je právě zapojení do zájmových kroužků, jako důležitý aspekt podpory jejich sebevědomí a sebehodnocení. 

Mnohdy právě v těchto kroužcích poprvé zažijí pocit, že jsou něčím jedineční a výjimeční. 

Podporují děti v jejich zájmových činnostech finančně nebo také přímým zapojením do různých mimoškolních aktivit.

Umožnili dětem z dětských domovů zapojit se například do větších charitativních akcí, které pořádali, jako například benefiční koncert muzikálových písní pro veřejnost, taneční vystoupení, charitativní módní přehlídka apod. 

Děti z dětských domovů zde vystupovaly a zažily si jedinečný pocit úspěchu na pódiu.

 

Jejich cílem obecně je: podpora zájmů a talentu děti sociálně ohrožených, dětí v dětských domovech i v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

 

Jejich heslem je, že každé dítě je na něco talentované, v něčem může vynikat a být úspěšné, ať je to umělecké nebo sportovní nadání nebo třeba kulinářské dovednosti, manuální zručnost apod. Je nepodstatné, zda dítě chodí do kroužku výtvarného nebo do pěveckého sboru nebo třeba na kroužek šikovných rukou, či kroužek kuchtíka, ale důležité je, že do nějakého kroužku chodí a je zde úspěšné, ať už z něj vyroste skvělý malíř, zpěvák, fotbalista anebo skvělý cukrář, kuchař a zručný zedník.

 

Fotogalerie