Poslední a nejzajímavější noční závod Běhej lesy se poběží v Boleticích. Přijďte si společně s námi zaběhat a podpořit tak dobrou věc!

Poslední a nejzajímavější noční závod Běhej lesy se poběží v Boleticích. Přijďte si společně s námi zaběhat a podpořit tak dobrou věc!
12.9. se poběží noční závod Barušku, která se společně se svým dvojčátkem Adélkou narodila již ve dvaatřicátém týdnu těhotenství během hektického porodu císařským řezem. Baruška byla oproti svému dvojčátku v děloze nedokrvována a měla stísněnou polohu. Po porodu se proto Barušce začalo projevovat značné vývojové zpoždění i zrakový hendikep spojený s později diagnostikovaným poškozením určitých nervových drah v mozku.

Na nestandardní Baruščiny senzomotorické reakce a vývoj bylo odborníky doporučováno především tzv. cvičení podle Vojty, které ovšem Barušku požadovaným směrem neposunulo.  Rodiče proto zapojili i jiné fyzioterapeutické metody (kupř. Bobath koncept, kraniosacrální terapie, canisterapie, aj.), a snaží se dceři dopřát potřebný zdravotnický komfort, který ji na její cestě za pokud možno „normálním“ životem bude nápomocen. Momentálně Barušce nejvíce pomáhá hipoterapie, rodiče dále plánují i neurorehabilitaci na speciální klinice.

Tyto aktivity jsou sice nejefektivnější, ale jsou na ně potřeba nemalé finanční prostředky. Proto na Běhej Lesy Boletice společně spojíme síly k vybrání potřebné částky hlavně na neurorehabilitaci pro malou bojovnici Barušku.

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Barušce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1092020

Fotogalerie

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 20. září pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.