Běhej lesy Bílá poběží na pomoc Karolínce! Přidej se k nám!

Běhej lesy Bílá poběží na pomoc Karolínce! Přidej se k nám!
1.8. se poběží na Bílé pro Karolínku, která se narodila sice v předpokládaném termínu porodu, ale v průběhu porodu nestaly vážné komplikace, které vyústily v převoz do Fakultní nemocnice Olomouc, kde jí lékaři po mnoha vyšetřeních diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu – centrální kvadruparézu.

Rodiče Karolínky intenzivně rehabilitují doma a jezdí co nejčastěji do lázní a do Ostravského centra Arcada, ve kterém jsou velmi spokojeni s výsledky. Vše se snaží financovat sami, ale často je to velice náročné. Právě finanční náročnost bohužel nedovoluje takové množství rehabilitací, které by bylo potřebné pro efektivní zlepšení Karolínky stavu.

Na Běhej lesy Bílá proto společně budeme usilovat o to, abychom vybrali finanční částku, která by na dostatečnou dobu umožnila pobyt malé bojovnice v moderním neurorehabilitačním centru Arcada.

Fotogalerie

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Karolínce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1082020

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 20. září pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.