Pomoci malé Elišce můžete společně s Běhej lesy v Brdech!

Pomoci malé Elišce můžete společně s Běhej lesy v Brdech!
18.7. se běželo v Brdech pro dvanáctiletou Elišku, která od 1,5 roku bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Před třemi lety se její stav začal rapidně zhoršovat, a tak se rodiče rozhodli znovu absolvovat celou řadu vyšetření, aby se prokázal důvod zhoršení jejího zdravotního stavu. Protože výsledky nové nálezy neodhalily, vydali se na vyšetření genetické. To prokázalo onemocnění centrálního motoneuronu s prokázanou patogenní variantu v genu ALS2 Elišky maminky.

Eliška je jednou z milionu, která touto nemocí trpí. V současnosti na ni neexistuje léčba, což do budoucna znamená, že se její zdravotní stav buď zastaví, nebo se bude nadále zhoršovat. Eliška má paliatický tým v Motolské nemocnici.

Již rok jí po boku rozveseluje psí kamarád Gino z organizace Šťastný pes, který jí velmi pomáhá. Maminka Elišky se snaží dceři hledat pomoc, kde se dá, protože jí v Motole naznačili, že nikdo neví, jak dlouho tu s námi ještě může být.

Za finanční podporu by Elišce maminka ráda pořídila nové vozíky – mechanický a elektrický, a také speciální rehabilitaci a logopedii v lázních Klimkovice.

Fotogalerie

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Elišce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1072020

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 20. září pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.