Nadace nebo neziskové organizace hlaste se! Právě vás nyní hledá Nadace Nova!

Nadace nebo neziskové organizace hlaste se! Právě vás nyní hledá Nadace Nova!
Rádi bychom vybrali několik nadací nebo neziskových organizací, které bychom v průběhu roku podpořili. Jste to právě vy? Potřebujete finanční podporu, abyste mohli dál pomáhat? Co pro to musíte udělat? Kromě finanční pomoci získá nezisková organizace i mediální podporu v pořadech a na webovém portfoliu skupiny Nova. Dejte nám o sobě vědět!

Na stránkách Nadace Nova vyplňte formulář o poskytnutí nadačního příspěvku - zde.
Do kategorie - Podrobnosti o požadované pomoci – napište podrobnosti k vašemu projektu.

Důležitou součástí žádostí jsou přílohy:
- výpis z obchodního, nadačního rejstříku
- stanovy sdružení
- oprávnění k zastupování
- zpracovaný rozpočet

O výběru rozhodne Správní rada Nadace Nova a výsledky oznámí přímo vybraným nadacím a uvede na stránkách Nadace Nova.

Příkladem Vám můžou být i naše jiné projekty s neziskovými organizacemi, které jsme zorganizovali i v rámci našich televizních pořadů Tvoje tvář má známý hlas nebo Mise nový domov.

Výzva trvá do 15.7.2020