Kde už pomohla Nadace Nova?

Kde už pomohla Nadace Nova?
Nadace Nova se dlouhodobě zaměřuje na pomoc dětem, a to především v České republice. Její pomoc v minulosti směřovala i k dospělým, seniorům, neziskovým organizacím, nebo obcím. Od svého vzniku přerozdělila více než 20 miliónů českých korun. Dovolíme si zavzpomínat a uvést pár úspěšných projektů.

Nadace Nova spolupracovala s Českým národním registrem dárců dřeně. Společně vyzývali veřejnost s heslem „Zapište se někomu do života“, aby se dospělí lidé do 35 let zapsali do registru, a tak možná v budoucnu pomohli někomu zachránit život. Příběhy úspěšných transplantací kostní dřeně byly zachyceny v reportážích Televizních novin TV Nova. Naposledy Nadace Nova a TV Nova projekt podpořily v roce 2015.

Mezinárodní pomoc přinesla Nadace Nova v loňském roce, kdy pomohla opuštěným dětem v africké Ugandě. Organizace Life 4 kids – Uganda pomáhá dětem bez obydlí, sirotkům, které vlivem sociálně-ekonomické situace v krajině opustili rodiče, nebo se o ně nikdo z příbuzných nedokázal postarat. Finanční pomoc putovala na dostavbu dětského domova, a také pokryla část nákladů na zdravotní pomoc, či jídlo a učebnice. V mediální kampani se prostřednictvím TV Nova hledali dárci, kterým se obrazně dá říct adoptivní rodiče. Během měsíce se podařilo dětem v dětském domově získat dlouhodobé dárce.

Mezi nejvýznamnější projekty, které realizovala, patří spoluorganizování hudebně-kulturní akce Chceme žít s Vámi. Koncerty těch nejznámějších umělců jako je Tomáš Klus, Ewa Farna, Janek Ledecký či Michal David si přišlo užít více než 7 tisíc diváků z 200 míst z celé České republiky. Návštěvníky byli děti a dospělí se zdravotním hendikepem v doprovodu rodičů nebo sociálních pracovníků.

V roce 2010 Českou republiku zasáhly povodně. Pomoc veřejnosti a organizací byla nutná, a proto Nadace Nova kromě peněžních darů zasahovala ve dnech, kdy postižení potřebovali největší pomoc. Když voda klesla a lidé zachraňovali své domovy, tak do oblastí posílala vysokotlaké čističe, odvlhčovače a ochranné rukavice. Humanitární pomoc je jednou z vizí i Nadace Nova do budoucna.

Nadace Nova byla založena v roce 2000 za účelem pomoci zdravotním, sociálním a kulturním projektům veřejně prospěšných organizací. Jejím cílem bylo také pomáhat jednotlivcům, kteří se ocitly v těžkých životních situacích, nebo potřebovali finance pro svůj umělecký rozvoj. Věříme, že její působení v charitativním prostředí bude nadále přínosné a přinese úsměvy tam, kde je to nejvíce potřebné.  

Chcete sa zapojiť?

Fotogalerie