Nadace Nova v roce 2016 podpořila spotovou kampaní sirotky v Ugandě a nevidomé děti

Nadace Nova v roce 2016 podpořila spotovou kampaní sirotky v Ugandě a nevidomé děti
V roce 2016 Nadace Nova společně s TV Nova spolupracovaly s dvěma organizacemi, které pomáhají dětem. Na přelomu února a března vysílala pomoc do Ugandy prostřednictvím organizace Life 4 kids - Uganda a před začátkem leta pomohla nevidomým, nebo zrakově znevýhodněním dětem v České republice s Nadací Leontinka.

Pomoc do Ugandy

Heslem „Vysíláme pomoc do Ugandy“ Nadace Nova vyzvala diváky Novy, aby se stali dlouhodobými dárci nezaopatřených dětí v africké Ugandě. O tom, že v Ugandě je potřebné pomáhat a informovat o místní situaci se přesvědčil i televizní štáb, který byl vyslán na místo. Speciální díl pořadu Koření byl věnován reportážím o dětech v sirotčinci, který je v provozu již desátým rokem. Vysílání pořadu Koření bylo úspěšné tak, že se během pár dnů od startu projektu podařilo dětem zajistit dlouhodobé finanční podporovatele tzv. adoptivní rodiče na dálku. Televize Nova spolupráci posilnila televizním spotem. A v roce 2015 finančně přispěla na rekonstrukci a výstavbu domků pro děti v nouzi a sirotky v Ugandě. Finanční příspěvek zabezpečil i úhradu nákladů spojených se zajištěním sociální a kulturní péče o děti v Ugandě na několik měsíců.

Organizace Life 4 Kids – Uganda nadále úspěšně pokračuje.  

„Světlo do života“

Charitativní spolupráce s Nadací Leontinka s názvem „Světlo do života“ měla za cíl pomoc nevidomým a dětem se zrakovým hendikepem. Televize Nova během dvou měsíců odvysílala spoty, ve kterých účinkovali osobnosti obrazovky Renáta Czadernová, Petr Suchoň a dvojice ze Snídaně s Novou Zorka Hejdová a Míra Hejda. Cílem projektu bylo informovat veřejnost o tom, s jakými problémy se i v dnešní době potkávaní rodiny, ve kterých dítě trpí zrakovým postižením. Nadaci Leontinka pak mohli podpořit v podobě finančního příspěvku, který rodinám může zabezpečit asistenčního pejska, nebo pomůcky pro děti žijící ve tmě.

O Nadaci Leontinka a její práci s nevidomými je často slyšet i v reportážích Televizních novin věnovaným běžeckému seriálu závodů RunTour.

Televizní spot Nadace Nova

V srpnu 2016 Nadace Nova uvede vlastní televizní spot s patronkou Kristinou Kloubkovou. V první fázi bude vyzívat, aby diváky zasílali žádosti o pomoc dětem. V druhé části bude vyzívat veřejnost, aby pomohli konkrétnímu dítěti a přinesli mu tak radost ze života. 

Fotogalerie