Snídaně s Novou ve znamení Nadace Nova!

Snídaně s Novou ve znamení Nadace Nova!
Dnes jsme se ve Snídani s Novou věnovali dobru. Nadace Nova v přímém přenosu předala dary potřebným dětem. Speciální autosedačku pro syna Davídka si odvezla maminka Monika Flégrová.

Nadace Nova pomáhá potřebným dětem i v oblasti zdraví. O pomoc pro synovce Davídka zažádala paní Markéta. V žádosti uvedla, že Davídek má těžké zdravotní postižení a rodiče musí vynaložit velké finanční prostředky na synovcovu péči – rehabilitace, návštěvy u lékaře, zdravotní pomůcky apod.

Davídek  nutně potřeboval novou speciální autosedačku, proto se jeho teta rozhodla vyplnit žádost na stránkách Nadace Nova.

Nadace Nova za pomoci odborné rady MUDr. Otakara Dosoudila posoudila její žádost a rozhodla o zakoupení nové autosedačky v hodnotě 50.000 Kč.

Dnes si maminka Monika Flégrová novou pomůcku převzala z rukou Kristinky Kloubkové – patronky Nadace Nova, Anny Suché – předsedkyně Nadace Nova, přítomný byl i MUDr. Otakar Dosoudil.

Radost neskrývaly obě strany.

„Přinášíme dětem úsměv“
Nadace Nova