Hledáme nadace a neziskovky! Dejte nám o sobě vědět!

Hledáme nadace a neziskovky! Dejte nám o sobě vědět!
Jste neziskovka nebo nadace, která pomáhá potřebným? Potřebujete finanční podporu, abyste mohli pomáhat dál a více? Právě vás hledá Nadace Nova. V loňském roce jsme takto rozdělili 850 tisíc korun.

Rádi bychom vybrali několik nadací nebo neziskových organizací, které bychom v průběhu roku podpořili. Jste to právě vy? Co pro to musíte udělat?

Na stránkách Nadace Nova vyplňte formulář o poskytnutí nadačního příspěvku - zde.
Do kategorie - Podrobnosti o požadované pomoci – napište podrobnosti k vašemu projektu.

Důležitou součástí žádostí jsou přílohy:
- výpis z obchodního, nadačního rejstříku
- stanovy sdružení
- oprávnění k zastupování
- zpracovaný rozpočet

O výběru rozhodne Správní rada Nadace Nova a výsledky oznámí přímo vybraným nadacím a uvede na stránkách nadace.

Příkladem Vám můžou být i naše jiné projekty s neziskovými organizacemi, které jsme zorganizovali i v rámci našich televizních pořadů Tvoje tvář má známý hlas nebo Mise nový domov.

Výzva trvá do 15.6.2018

Nadace Nova

„Přinášíme dětem úsměv“

Fotogalerie