Nadace Nova a Běhej lesy pomůžou malému Františkovi, tentokrát míří do Slavkovského lesa!

Nadace Nova a Běhej lesy pomůžou malému Františkovi, tentokrát míří do Slavkovského lesa!
Františkovi bohužel osud nedal do vínku tolik zdraví, kolik by si zasloužil. I přes bezproblémové těhotenství matky měl těžkou cestu na svět. Hned po pár vteřinách na světě ho museli lékaři resuscitovat. V důsledku žádného přísunu kyslíku do mozku František hned po narození prodělal dětskou mozkovou obrnu.

Shodou okolností Františka pouštěli z porodnice jako zdravé dítě, později si maminka všimla nedostatků v jeho vývoji, nedala se jen tak odbít tím, že je to „líný chlap“ a trvala na podrobnějším vyšetření. V 9. měsíci byla Františkovi udělaná magnetická rezonance, kde se zjistilo, že má odumřenou 1/4 mozku a byla mu diagnostikována DMO - pravostranná hemiparéza, což znamená, že má ochrnuté levostranné končetiny.

František je dítě jako každé jiné – směje se, umí se prosadit, hraje si, poznává svět, vrací lásku všem, od koho ji dostává. František je úžasný bojovník.

 

Na Běhej lesy Slavkovský les vybíráme finanční podporu na neurorehabilitační pobyt v Centru Hájek ve Šťáhlavách u Plzně. Tyto rehabilitační pobyty nejenže Františka posouvají dále ve vývoji, aby mohl někdy chodit, ale pomáhají mu i k všestrannému pohybu. Františkova maminka je samoživitelka, a byť má zaměstnání, úhrady těchto rehabilitací jsou pro ni dost náročné.

 

Sledovat Františkovy pokroky můžeš i na Facebooku: Náš bojovník František

 

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Františkovi na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1162019

 

 

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 23. červnu pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.

Fotogalerie