Nadace Nova pomůže malé Leonce společně s Běhej lesy vyrazí do Jizerských hor

Nadace Nova pomůže malé Leonce společně s Běhej lesy vyrazí do Jizerských hor
Leonka se narodila ve 23. týdnu těhotenství, kdy vážila pouhých 550g. Narodila se drogově závislé matce, která o ni neměla zájem, z toho důvodu ji má ve své péči její babička. Její start do života nebyl vůbec jednoduchý, měla jen pramalou šanci na přežití. Díky předčasnému narození nastalo krvácení do mozku, neodcházel jí mozkomíšní mok, hrozila retinopatie (slepota). Strávila 4 měsíce v inkubátoru. I přes spoustu komplikací svůj boj o život vyhrála, bohužel díky tak předčasnému narození si nese do života trvalé následky.

Má diagnostikovanou DMO a spastickou diparézu (pravá strana tělíčka je motoricky špatná). Do dvou let se s Leonkou cvičila Vojtova metoda, která přinášela dřinu a slzy jak Leonce, tak babičce.  Jezdily do Janských Lázní a absolvovaly měsíční pobyt 2x ročně.

Od svých 3 let Leonka podstupuje speciální neurorehabilitace v Sanatoriu Klimkovice 2x do roka a cvičení v kosmickém oblečku v zařízení Sarema Liberec 3x do roka, kde cvičí 3 hodiny denně po dobu 4 týdnů. Každé takové cvičení Leonku posune o kus dál a přináší jí krásné pokroky jak motorické, tak i mentální. Bohužel, toto cvičení se pohybuje od 49.900,-- Kč do 59.120,-- za 4 týdny a aby bylo účinné, musí se opakovat několikrát do roka. Pro rodinu je taková finanční zátěž zcela nemožná a veškeré finanční prostředky získává za pomoci nadací. Mimo rehabilitace Leonka absolvuje také hipoterapii 2x týdně.

Leonka ve svých 5 letech pouze leze po čtyřech a ve všem je zcela závislá na péči druhé osoby. Sama se nenají, neoblékne, nedojde si na toaletu. Má špatnou jemnou motoriku. Díky intenzivnímu cvičení se Leonka dostala do fáze, kdy se dokáže pohybovat za pomoci berliček a chodítka. Leonka jezdí ve zdravotním kočárku a v řešení je invalidní vozíček, na kterém bude samostatnější. Leonka navštěvuje mateřskou školu, kde se o ni po celou dobu stará asistentka. Je velmi společenská a mezi dětmi je moc ráda.  Děti i paní učitelky ji mají hodně rády, jelikož je stále usměvavá a moc milá. Získá si obdiv každého svou upovídaností a zvídavostí.

Za získané finanční prostředky si bude moci Leonka dovolit další měsíční rehabilitační pobyt, který ji posune zase o kus dál a blíž k jejím prvním krůčkům. Na Běhej lesy Jizerská budeme vybírat peníze na Leončin čtyřtýdenní rehabilitační pobyt v Sanatoriu Klimkovice.

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Leonce na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1182019

 

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 5. srpnu pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.

Fotogalerie