Poslední závod Běhej lesy v Boleticích pomůže společně s Nadací Nova Michálkovi!

Poslední závod Běhej lesy v Boleticích pomůže společně s Nadací Nova Michálkovi!
Michálek je jedenáctiletý chlapec s těžkým postižením 4. stupně, který žije se svými prarodiči v Ústí nad Labem.  Narodil se ve 36. týdnu těhotenství s vrozeným hydrocefalem, s čímž se váže několik dalších diagnóz, jako je epilepsie, zraková vada, hypotonie, kvadruplegie a těžká mentální retardace.

Ve svých jedenácti letech je Michálek na úrovni ročního dítěte, stále sám nemluví. Díky rehabilitacím se velmi zlepšuje v pohybu a samostatných dovednostech. Minulý rok Michálek poprvé vyzkoušel hyporehabilitační pobyt a výsledky byly nad očekávání. Míša se nejen zlepšil v předních oporách, ale hlavně začal s rodinou a okolím komunikovat.  V plánu jsou další rehabilitace s koníky s organizací Mirákl, protože Michálkovi nejbližší věří, že díky nim Míša jednou promluví.

 

Míšu má v pěstounské péči jeho babička a i přesto, že pobírá pěstounskou dávku, nezvládá financovat všechny rehabilitační pobyty, které pojišťovna neproplácí.

Na Běhej lesy Boletice se pokusíme vybrat peníze na ergoterapii a terapii feldekraisovou metodou.

Sledovat Michálka a jeho pokroky můžeš taky na https://www.pro-michalka.cz/

 

Děkujeme, že pomáháte!

Pokud se chcete zapojit a přispět jakoukoliv finanční částku Michálkovi na účet:

Číslo účtu: 4228732329/0800

VS: 1092019

Sbírka byla ukončena!

V případě, že Nadace Nova obdrží po 14. září pod daným symbolem další peněžité částky, budou takto získané finance v plném rozsahu využity pro účely dalších projektů Nadace Nova zaměřených na pomoc dětem.

Fotogalerie