Vize

/ Vize

Když jsou děti zdravé, v bezpečí a milované, je vše v pořádku. Když jsou ale nemocné a v nejistotě, musíme s tím něco udělat. Nadace Nova pomáhá znevýhodněným dětem.

4 oblasti pomoci

Pomoc směřujeme do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc. Každá z nich má zásadní vliv na život a štěstí dítěte, nesmazatelně ovlivňuje jeho budoucnost a uplatnění v dospělém životě.

Vzdělání
Vzdělání

Čas a energie věnovaná do vzdělání přispívá k lepší budoucnosti celé společnosti. Pomáháme dětem, které ne vlastní vinou nemají možnost rozvoje intelektu, nadání a talentu.

Zdraví
Zdraví

Zdraví je to nejcennější, co máme. Dětem trpícím dlouhodobou nemocí pomáháme se samotnou léčbou a současně zvyšujeme kvalitu života, který nemoc ovlivňuje.

Domov
a volný čas
Domov a volný čas

Domov, to nejsou jen čtyři stěny. Domov je bezpečí v kruhu těch nejbližších. Pomáháme dětem, které potřebují ochránit před vnějším světem, a vytváříme domov tam, kde některé jeho složky chybí. Podporujeme děti i v aktivním trávení volného času, především ve sportu a kulturních aktivitách.

Humanitární
pomoc
Humanitární pomoc

Ani České republice se nevyhýbají rozsáhlé povodně, požáry a další události, které jsou stresují pro celé rodiny děti nevyjímaje. Přinášíme pomoc tam, kde se děti vlivem živelných katastrof ocitly v ohrožení.


Děti a mládež

Nadace Nova vysílá svou pomoc těm nejzranitelnějším – dětem. Pomáháme dětem všech věkových kategorií (do 18let), a to především v České republice, výjimečně i v zahraničí.

Přinášíme dětem úsměv

Dětský úsměv je tou nejkrásnější věcí na světě. Úkolem Nadace je vykouzlit co nejvíc úsměvů, a to dokážeme jen společně s vámi!