Potřebuji pomoci

/ Potřebuji pomoci

Prosím, vyplňte žádost o pomoc

Máte-li pro nás podnět pro možnou pomoc jiné osobě, obraťte se prosím na náš e-mail nadace@nova.cz.

Údaje žadatele

Údaje příjemce pomoci

Podrobnosti o požadované pomoci

Přílohy žádosti

Přiloženo z fotografií

Přiložte oficiální dokumenty, které máte k dispozici.
Zdraví – potvrzení od lékaře, zdravotnického zařízení apod.
Vzdělávání – potvrzení od vzdělávací instituce, organizace apod.
Domov – potvrzení od sociálního pracovníka apod.

Souhlasím s Pravidly pro poskytování nadačního příspěvku Nadace Nova a přečetl/přečetla jsem si Informaci o zpracování osobních údajů.Souhlasíme s Pravidly pro poskytování nadačního příspěvku Nadace Nova a přečetli jsme si Informaci o zpracování osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby Nadace Nova zpracovávala mé citlivé osobní údaje/citlivé osobní údaje mého dítěte nebo opatrované osoby, a to za účelem posouzení a vyhodnocení důvodnosti podávané žádosti o nadační příspěvek. Celý text souhlasu naleznete ZDE.