Nadace Nova se zaměří na pomoc dětem, patronkou je Kristina Kloubková

/ O nás / Novinky / Nadace Nova se zaměří na pomoc dětem, patronkou je Kristina Kloubková

Nadace Nova se zaměří na pomoc dětem, patronkou je Kristina Kloubková

Praha, 4. srpna 2016 – Televize Nova upřesnila strategii pro Nadaci Nova. Soustředit se bude na pomoc dětem a zkvalitnění jejich života. Konkrétní pomoc zaměří na 4 pilíře: zdraví, domov, vzdělání a humanitární péče, a to především v České republice, výjimečně v zahraničí. Patronkou Nadace Nova se stala Kristina Kloubková.

„Prostřednictvím našeho zpravodajství se často dostáváme do kontaktu s rodinami a dětmi, které z různých důvodů nežijí ve vhodných podmínkách, nebo se dostaly do složité situace. Správné zázemí je přitom pro vývoj dětí a rozvoj jejich talentů klíčové. Rádi bychom vyzvali naše diváky, aby nám posílali příběhy dětí, které potřebují pomoc, přes naše stránky nadacenova.cz,“ uvedla Anna Suchá, předsedkyně správní rady Nadace Nova a ředitelka korporátní komunikace TV Nova, s tím, že k žádostem je možné přiložit i doklady od lékařů, sociálních pracovníků, vzdělávacích institucí a podobně.

Správní rada Nadace Nova posléze vybere příběhy dětí, na které zaměří svou pomoc. Ta bude mít několik podob. Jednou z nich je mediální zviditelnění příběhu a odstartování sbírky, prostřednictvím které mohou diváci přispět na šťastnější dětství a rozvoj daného dítěte. Jiným příběhům se dostane finanční či věcné pomoci od Nadace Nova v souvislosti s vybranými pořady televize.

„Heslem Nadace Nova je „Přinášíme dětem úsměv“, což přesně vystihuje záměr Nadace. Já jako maminka vím, jak je dětské štěstí a úsměv důležité. Jsem napjatá, jaké příběhy nám od diváků přijdou, a mohu slíbit, že k nim přistoupíme s maximální pokorou a cílem pomoci,“ uvedla Kristina Kloubková, patronka Nadace Nova, členka správní rady a současně moderátorka Televizních novin.

Nadace Nova bude zároveň doporučovat zpravodajství TV Nova celospolečensky palčivá témata z oblasti péče o dítě. „Naším cílem je iniciovat diskusi a popř. i změnu legislativy či nastavených zvyklostí ve vybraných oblastech,“ doplnila Suchá. Svá doporučení na tato témata mohou diváci posílat na kontaktní údaje uvedené na stránkách Nadace Nova.   

Spolu s novým konceptem mění Nadace Nova i svou grafickou podobu. Součástí nového loga jsou animovaná písmenka, která symbolicky přinášejí pomoc a úsměv dětem.


Publikováno: 3. 8. 2016 Autor: Nadace Nova Sekce: Novinky