Jak zažádat o pomoc Nadaci Nova?

/ O nás / Novinky / Jak zažádat o pomoc Nadaci Nova?

Jak zažádat o pomoc Nadaci Nova?

Je to jednoduché! Stačí vyplnit formulář v kolonce - Potřebuji pomoc. Předtím je důležité porozumět základním podmínkám pro žadatele. 

Základní pojmy:

  1. O pomoc může zažádat každý jednotlivec tzv. fyzická osoba, která dovršila 18 let.
  2. Nadace Nova vysílá svou pomoc těm nejzranitelnějším – dětem. Fyzická osoba zažádá o pomoc dítěti do 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.
  3. Nadace Nova pomáhá tam, kde se dítě ocitlo v tíživé životní situaci a potřebuje pomoc ke zkvalitnění života. Pomoc směřuje do čtyř oblastí: zdraví, vzdělání, domov a humanitární pomoc.
  4. A teď už vyplňte formulář žádosti: zde

Kdy se dozvíte odpověď?

Nadace Nova má za cíl na začátku svého nového startu pomoc co nejvíce dětem. Výběr žádostí bude probíhat během měsíce srpna. Po zasedání Rady Nadace Nova bude seznam vybraných žádostí a příběhů zveřejněn na stránkách Nadace Nova a ve vysílání TV Nova.

Jakým způsobem bude pomáhat Nadace Nova?

Pomoc bude mít několik podob. Jednou z nich je mediální zviditelnění příběhu a odstartování sbírky, prostřednictvím které mohou diváci přispět na šťastnější dětství a rozvoj daného dítěte. Jiným příběhům se dostane finanční či věcné pomoci od Nadace Nova v souvislosti s vybranými pořady televize.

„Přinášíme dětem úsměv“

Vaše Nadace Nova


Publikováno: 3. 8. 2016 Autor: Nadace Nova Sekce: Novinky