Mise nový domov

/ Mise nový domov

Mise nový domov pomáhá rodinám, které trápí problémy s bydlením. Všichni, kteří se ocitli v tíživé situaci, mají příležitost na zkvalitnění života a bytových podmínek pro svou rodinu. Odměnou je kompletní rekonstrukce bydlení.


Mise nový domov

domov
Renovace bydlení

Vaše údaje

Základní info obydlení

(např. azylový dům, bydlení u rodičů, …)

Důvod proč žádáte o pomoc: krátký rodinný příběh, zákl.info o rodinných příslušníků (počet, věk, typ vzdálení, resp. typ školní docházky). Zákl. info o zaměstnaní (včetně info o nezaměstnanosti, případné choroby, resp. zdravotné omezení.)

Počet fotografií 5 – 10: společné rodinné foto a fotky bydlení (vchod, vstupná chodba, kuchyň, koupelna, pokoje, toaleta, dvůr/ balkon)