Chci pomáhat

/ Chci pomáhat

Děkujeme, že jste se rozhodli pomoct dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci a potřebují podporu ke zkvalitnění života. Nadace Nova je tu právě pro ně a finančně přispívá na jejich rozvoj v oblastech zdraví, vzdělání, domova včetně podpory kultury, sportu a volného času. Její snahou je i zasáhnout v okamžiku společenských katastrof prostřednictvím humanitární pomoci.

Společně přinášíme dětem úsměv!

Děkujeme

 1. Zvolte výši příspěvku

  O výši Vaší pomoci rozhodujete Vy. Každý příspěvek se počítá.

 2. Jednorázový nebo pravidelný příspěvek

  Staňte se pravidelným dárcem a pomáhejte dlouhodobě. Stačí jenom založit trvalý příkaz na účet vedený u České spořitelny, a.s.
  číslo účtu 4228732329 / 0800

 3. Vaše pravidelná pomoc umožní Nadaci Nova rozšiřovat pomoc pro větší skupinu dětí a mládeže, a také k naplnění dlouhodobých cílů. O všech projektech budete informováni na stránce Nadace, nebo ve vysílání TV Nova.

 4. Účel pomoci

  Můžete si zvolit, na co budou Vámi zaslané prostředky použity, zadáním variabilního symbolu.

  Variabilní symboly:
  Zdraví 0100
  Vzdělání 0200
  Domov 0300
  Humanitární pomoc 0400

         RUNWALK 0100123

         Spartan Charity Sprint 0100111

         Žádosti o pomoc dostáváme od našich diváků TV Nova, které k tomu aktivně vybízíme. Došlé žádosti pečlivě procházíme a posuzujeme podle celé řady aspektů. O schválení či zamítnutí žádostí rozhoduje Správní rada Nadace Nova. Dohled nad činností má Dozorčí rada. Finance sesbírané od přispěvatelů jsou shromažďovany na zvláštní bankovní účet, který slouží výhradně pro účely veřejné sbírky – č.j. 1105901/2016, Sp. zn. S-MHMP/1100046/2016, datum zahájení 27. června 2016 na dobu neurčitou.